ŠKODA ASSISTANCE

K dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku

Volajte 0800 11 9455 alebo +421 2 4920 5951

Karta ŠKODA Assistance

Karta ŠKODA Assistance je váš preukaz na čerpanie rozšíreného asistenčného krytia. V prípade akejkoľvek technickej poruchy vozidla, havárie, samozavinenia alebo vandalizmu vám zabezpečíme odtiahnutie nepojazdného vozidla zadarmo do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA. Asistenčnú službu vám poskytneme aj vo vybraných krajinách EÚ

Ako sa dá privolať pomoc pri neočakávanej poruche v Slovenskej republike?

Pokiaľ vznikne porucha na vozidle počas bežnej pracovnej doby, t.j. asi od 7 do 16 hodiny, zavolajte pokiaľ možno priamo do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA. Niektoré naše autorizované servisy majú, najmä v letnej sezóne, otvorené aj po 16-tej hodine.

Najrýchlejšie služby Vám poskytnú autorizované servisy ŠKODA. Kontakt na najbližší autorizovaný servis ŠKODA Vám poskytne centrála "ŠKODA Assistance".

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov ŠKODA aj s kontaktmi nájdete tu.

Mimo pracovnej doby alebo počas víkendov a sviatkov zavolajte bezplatnú centrálu "ŠKODA Assistance" na telefónne číslo :

0800 11 9455

Na túto centrálu volajte samozrejme aj v prípade akýchkoľvek problémov pri spojení s najbližším autorizovaným servisom ŠKODA. Centrála "ŠKODA Assistance" je Vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek Vám sprostredkuje potrebnú pomoc.

Pri privolaní pomoci majte u seba "Servisnú knižku" príslušného vozidla. Telefonicky je treba poskytnúť nasledujúce údaje:

  • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča) EVČ a farbu vozidla
  • typ a výrobné číslo vozidla
  • stručný opis poruchy
  • presné určenie miesta odstaveného vozidla

Ako sa dá privolať pomoc pri neočakávanej poruche v zahraničí?

Obráťte sa na najbližší miestny autorizovaný servis ŠKODA.

Počas víkendov, sviatkov alebo kedykoľvek v prípade jazykových problémov volajte centrálu "ŠKODA Assistance" v Slovenskej republike na číslo:

+421 2 4920 5951

Pracovníci centrály Vám sprostredkujú potrebnú pomoc a ochotne Vám pomôžu vyriešiť Vašu nepríjemnú situáciu.

Sú všetky tieto služby naozaj bezplatne poskytované počas celej životnosti vozidla?

Áno, za predpokladu, že budete plniť podmienky starostlivosti o vozidlo, uvedené v "Servisnej knižke" Vášho vozidla. Znamená to predovšetkým dodržanie intervalov servisných prehliadok a vykonanie všetkých záručných a pozáručných opráv vo Vami zvolenom autorizovanom servise ŠKODA. Pri servisných prehliadkach sa použijú výhradne ŠKODA Originálne dielce, a výrobcom predpísané prevádzkové náplne dodané autorizovaným servisným partnerom ŠKODA vykonávajúcim servisnú prehliadku. Uskutočnenie pravidelnej „Servisnej prehliadky“ a prípadných odporučených opráv Vám autorizovaný servis Škoda potvrdí v „Servisnej knižke“. Tým sa Vám garancia mobility automaticky predlžuje vždy do najbližšej Servisnej prehliadky. Dôležitým podkladom k preukázaniu oprávnenia na tieto služby je preto „Servisná knižka“ príslušného vozidla, ktorú noste v každom prípade použitia vozidla vždy so sebou. V prípade jej straty sa obráťte na Váš autorizovaný servis ŠKODA, ktorý potom zabezpečí vystavenie duplikátu.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom ŠKODA a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

Čo robiť v prípade dopravnej nehody v tuzemsku?

Centrálu ŠKODA Assistance môžete volať aj v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu havárie, alebo iných vonkajších vplyvov (vyššia moc, vandalské poškodenie, vykradnutie a pod.). Pracovníci centrály Vám v tejto nepríjemnej situácii poradia ako ďalej postupovať a sprostredkujú Vám Vami požadované služby, napríklad odťah havarovaného vozidla do autorizovaného servisu ŠKODA, zaistenie náhradnej dopravy pre posádku vozidla, zapožičanie náhradného vozidla, prenocovanie v hoteli pre posádku vozidla a pod. Poskytnuté služby, ktoré nie sú kryté poistením Vášho vozidla, budú z Vašej strany hradené.

Opravy havarovaných vozidiel smerujte do autorizovaných servisov ŠKODA, ktoré sú schopné zaistiť opravu na najvyššej technickej úrovni za použitia ŠKODA Originálnych dielcov a využitia najmodernejšej schválenej opravárenskej a diagnostickej techniky. Pracovníci autorizovaných servisov Škoda Vám tiež ochotne pomôžu pri vybavovaní náležitostí opravy Vášho vozidla s Vašou poisťovňou.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom ŠKODA a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

Vysoká technická úroveň a kvalita vozidiel ŠKODA je toho zárukou.